En student från Staffanstorp överklagade ett belsut från CSN och fick rätt.

En student från Staffanstorp överklagade ett belsut från CSN och fick rätt. Foto: adobe stock

Student fick rätt till studiestöd

Detta efter att ha överklagat CSN:s beslut till ÖKS

STAFFANSTORP.

En student bosatt i Staffanstorp var missnöjd med Centrala studienämndens, CSN: s, beslut att neka studiestöd. Efter att ha överklagat fick studenten rätt.

Av
Lena Karlsson

Den var från april som CSN beslutade att studenten inte hade rätt till studiestöd. Skolan hade nämligen meddelat att studierna inte var på heltid.

Men efter att studenten överklagat beslutet hos Överklagandenämnden för studiestöd, ÖKS, gjordes en annan bedömning.

Skolan som först hade rapporterat att studenten hade ogiltig frånvaro återkallade rapporten.

Eftersom studenten är heltidsstuderande är hen också berättigad till studiestöd för det.

Publicerad 11 September 2019 00:00