Djurslövsborna ska få nya vatten- och avloppsrör.

Djurslövsborna ska få nya vatten- och avloppsrör. Foto: adobe stock

Tillfälligt avbrott i kranen när pumpstation flyttas

Djurlövsborna ska få nya vattenledningar

DJURSLÖV.

Det ska bli nya ledningar för vatten och avlopp i Djurslöv. Under tiden kan det bli tillfälliga avbrott i leveransen av vatten.

Av
Lena Karlsson

Det är avloppsstationen norr om Sege å som ska flyttas till ett nytt läge innan järnvägen. Detta samtidigt som vatten- och avloppsledningar byts ut.

– Små avbrott i vattenleveransen kommer att ske då den nya vattenledningen ska kopplas in. Detta kommer berörda fastighetsägare informeras om i god tid, skriver utföraren på kommunens hemsida.

Arbetet som görs av Staffanstorps kommunens VA-verk i samarbete med VBA Syd Ab pågår under hela hösten.

– Vi hoppas på gott samarbete med fastighetsägare under byggtiden och att det inte blir några störningar.

I mitten av december beräknas rören vara i marken och pumpstationen flyttad.

Publicerad 12 September 2019 00:00