Erich Tabich (M) förvånas över kritiken från Jan Annerstedt (FNL).

Erich Tabich (M) förvånas över kritiken från Jan Annerstedt (FNL). Foto: Åsa Stiller (även licens) och Lunds kommun/Martin Olson

Lundapolitiker kritiserar Staffanstorps Höje å-plan

Men Eric Tabich är förvånad över utspelet

STAFFANSTORP.

Det har uppstått hård kritik mot kommunens fördjupning av översiktsplanen för Höje å-området. Men det inte medborgare i Staffanstorps kommun som tycker till, utan politiker i Lund.

Av
Lena Karlsson

Majoriteten i tekniska nämnden i Lund är starkt kritisk till att Staffanstorp vill bygga bostäder på marken vid Höje å, precis vid gränsen till Lund.

Enligt en artikel i Sydsvenskan tycker Lundapolitikerna att Staffanstorp måste göra om sina byggplaner, eller slopa dem helt och hållet.

– Det här projektet borde ha diskuterats mycket djupare med Lund innan man gick i gång. Det är helt absurt att Staffanstorp expanderar i direkt anslutning till Lunds centralort, säger tekniska nämndens ordförande Jan Annerstedt från Förnya Lund, FNL, till tidningen.

Han tycker att Staffanstorp istället borde ansluta sig till planerna att göra Höjeådalen till ett lokalt naturreservat.

– Det är lätt chockartat att de vill bygga bara femtio meter från Höje å. Generellt vill vi inte att man bygger på den bästa åkerjorden i norra Europa. Det har den styrande kvintetten en överenskommelse om, säger Jan Annerstedt.

I sin kritik får han medhåll av tekniska nämndens andra vice ordförande Karin Svensson Smith (MP). Hon reagerar särskilt mot planerna på ett handelsområde vid motorvägen.

– Staffanstorps förslag på ett mini-Nova precis vid kommungränsen kan slå ihjäl butiker i centrum och alstra en massa trafik. Det är fel på alla punkter, säger hon.

Men i en annan artikel i Sydsvenskan slår Eric Tabich (M), samhällsbyggnadsnämndens ordförande och ordförande för översiktsplanens styrgrupp i Staffanstorp, tillbaka mot kritiken.

– Målbilden för området har tagits fram tillsammans mellan Staffanstorp och Lund. Det är förvånansvärt att man kommer med massa åsikter nu, säger han till tidningen.

Där påtalar han också att den fördjupade översiktsplanen för Höje å ännu inte är klubbad av politikerna. På Sydsvenskans fråga om Staffanstorp står fast vid att inte vilja ha ett naturreservat vid sin sida av Höje å svarar han:

– Vi kommer självfallet att ta hänsyn till naturvärdena i området och göra ett politiskt ställningstagande i en mängd frågor och även denna, säger Eric Tabich(M).

Publicerad 22 September 2019 00:00