Margareta Pauli (M), ordförande i beredningen för kultur, fritid och demokratifrågor.

Margareta Pauli (M), ordförande i beredningen för kultur, fritid och demokratifrågor. Foto: privat

Kommunala musikskolan föreslås bli kvar

Istället ska kommunstyrelsen se över ledningen

STAFFANSTORP.

Den kommunala musikskolan i Staffanstorp läggs inte ner. Istället ska den nuvarande ledningen ses över.

Av
Lena Karlsson

Härförleden kom beskedet att kommunala musikskolan skulle läggas ner. Det fick föräldrar och barn att bege sig till rådhuset där kommunstyrelsens beredning för kultur, fritid och demokratifrågor hade möte.

Där kom beredningen fram till att den vill att den kommunala musikskolan ska vara kvar.

– Men eftersom vi inte längre har något förtroende för ledningen har vi lämnat över ett förslag till kommunstyrelsen att se över den, säger beredningens ordförande Margareta Pauli (M).

Orsaken till misstroendet mot ledningen är att musikskolan sedan år 2013, då musikcheckssystemet infördes, har gått back med 750 000 kronor.

– Det är inte ekonomiskt hållbart och inte heller konkurrensneutralt. Om det hade varit någon annan aktör hade de inte fått fortsätta, hävdar Margareta Pauli.

Den kommunala musikskolans chef Lena Forén Naranjo.

Den kommunala musikskolans chef Lena Forén Naranjo. Foto: arkiv/Lena Karlsson

Enligt musikskolans chef Lena Forén Naranjo finns det flera orsaker till att budgeten inte kunnat hållas. Politiska beslut har förändrat förutsättningarna medan budgeten inte ändrats efter de nya förutsättningarna.

– Vi förlorade en hel del i inkomst när politikerna beslutade att eleverna endast skulle få spela ett instrument. Vi hade flera elever som annars ville spela två eller mer på sitt valda instrument.

En annan orsak till att det blev minus i kassan uppstod när musikskolan var tvungen att flytta till tillfälliga lokaler. Detta eftersom det beslutades att eleverna från Anneroskolan skulle flytta till Bråhögskolans lokaler. Det innebar att musikskolan tappade en viktig stor lokal.

– Till skillnad från de andra aktörerna som kunde hyra in sig på timmar i olika lokaler var vi tvungna att hyra ett helt hus. Vi behövde egentligen bara hyra ena våningen av Äpplegården, men var tvungna att hyra hela huset. Det blev jättedyrt.

Till skillnad från många andra kommuner har Staffanstorps musikskola inga köer.

– Vi kan ta in alla efter att musikchecken infördes. Men då det ju handlar om resurser kan det ju göras även på andra sätt, säger Lena Forén Naranjo.

Enligt Margareta Pauli är musikchecken på sammanlagt 11 000 kronor per elev.

– Det anser jag vara bra tilltaget, säger hon.

Vad säger du om kritiken att politiska beslut har påverkat budgeten, till exempel när ni införde att eleverna endast fick spela ett instrument?

– Det har ju varit samma sak för alla, även de andra aktörerna, säger Margareta Pauli.

Vad är din kommentar till att den kommunala musikskolan var tvungen att hyra in sig på Äpplegården medan de andra aktörerna kunde hyra in timmar?

– Då får man anpassa verksamheten efter det. Som det är nu är det inte ekonomiskt försvarbart.

Beslut om vad som kommer hända med musikskolans ledning kommer att tas av kommunstyrelsen senare i höst.

– Nu har vi lämnat över till kommunstyrelsen och sedan får kulturchefen att ta tag i frågan, säger Margareta Pauli (M).

När beslutet togs av beredningen reserverade sig den Socialdemokratiska gruppen. I en skriftlig reservation hävdar den att Moderaterna är fullt ansvariga för det ekonomiska underskottet i den kommunala musikskolan.

”Det är naturligtvis allvarligt att Moderaterna som arbetsgivare och ansvariga för verksamheten offentligt angripit den kommunala musikskolan och dess verksamhet och kritiserar underskottet som de själva skapat”, skriver de genom Richard Frid (S).

Publicerad 02 October 2019 00:00