Det blir inget porrfilter på kommunens wi-fi.

Det blir inget porrfilter på kommunens wi-fi. Foto: adobe stock

Inget porrfilter införs på kommunens wi-fi

Det finns inga vetenskapliga belägg för att det hjälper

STAFFANSTORP.

Det blir inget porrfilter i kommunens wi-fi. Det har kommunstyrelsen beslutat.

Av
Lena Karlsson

Det var efter ett medborgarförslag som frågan kom upp. Förslagsställaren ville att porrfilter skulle införas på de kommunala wifi-nätverk som är tillgängliga för barn.

Detta för att förhindra att barn exponeras för ”grafiskt våld och pornografiskt material i skola, förskola, kommunala idrottshallar, bibliotek med mera”.

Men förslaget får avslag med motiveringen att Statens Mediaråd konstaterat att det inte finns någon vetenskaplig grund för att ett porrfilter är effektivt.

"Tyvärr har det visat sig i forskning att användning av porrfilter inte har någon betydelse för ungas möte med sexuellt innehåll på internet. Dagens tekniska lösningar fungerar tyvärr inte fullt ut; allt sexuellt innehåll begränsas inte genom de filter som finns idag. Ett filter begränsar även elevernas möjligheter att komma åt allmänna informationssidor om sexualitet, information som är viktig för dem i deras identitetsskapande. Och porrfilter filtrerar inte bort alla oönskade bilder från våra barn". Det menar Staffanstorps ordförande i utbildningsnämnden, Åsa Ekstrand, och utbildningschef Krister Åkesson i ett yttrande från förvaltningen.

Publicerad 08 October 2019 00:00