Leila Misirli, chef för omsorgsförvaltningen.

Leila Misirli, chef för omsorgsförvaltningen. Foto: Lena Karlsson

Betyget för äldreomsorgen sjönk

Ligger fortfarande under rikssnittet

STAFFANSTORP.

De äldre i Staffanstorp har sagt sitt. I år är betyget ännu lägre än förra året. Och en bra bit under rikssnittet.

Av
Lena Karlsson

Socialstyrelsens nationella brukarundersökning för 2019 visar ett sämre resultat för Staffanstorp än förra året. Mest har betyget på särskilt boende sjunkit.

Förra året var 77 procent mycket eller ganska nöjda med särskilt boende. I år har den siffran sjunkit till 71 procent. Det är en skillnad på sex procentenheter.

I jämförelse med rikssnittet är nu betyget tio procentenheter lägre än rikssnittet som ligger på 81 procent både 2018 och 2019.

Enligt förvaltningschef på omsorgsförvaltningen, Leila Misirli, avspeglar resultatet inte de förändringar som gjorts för att förbättra äldreomsorgen på senare tid.

– När mätningen gjordes fanns inte äldreboendena Sockerstan, Roos Park och Villa Vikhem. Då var Pilegården kvar och vi hade kvar den gamla matleverantören.

Betyget på hemtjänsten är generellt högre. Men även där har det sjunkit. I årets mätning var 82 procent mycket eller ganska nöjda med hemtjänsten i kommunen. Det är fyra procentenheter lägre än 2018 då det låg på 86 procent.

Betyget i hela landet ligger på 88 procent för både 2018 och 2019.

– När mätningen gjordes i början av våren pågick en diskussion om privatisering av hemtjänsten. Det skapar oro, vilket jag tror avspeglas i resultatet. Det skapar också oro i personalgruppen, vilket leder till en stor personalomsättning med många vikarier.

Vad gör ni för att förbättra betyget på äldreomsorgen i Staffanstorp?

– Vi begär in handlingsplaner från alla verksamheter där de går igenom vilka förbättringar de tänker göra. De nya boendena och den nya matleverantören innebär en kvalitetshöjning som vi hoppas ska återspeglas i nästa års mätning.

Betyg

Särskilt boende

Staffanstorp 2019: 82 procent

Staffanstorp 2018: 86 procent

Hela landet 2019: 88 procent

Hela landet 2018: 88 procent

Hemtjänsten

Staffanstorp 2019: 71 procent

Staffanstorp 2018: 77 procent

Hela landet 2019: 81 procent

Hela landet 2018:81 procent

Siffrorna visar andelen äldre som är mycket eller ganska nöjda med äldreomsorgen. Källa: Socialstyrelsens brukarundersökning

Publicerad 09 October 2019 00:00