Sockerstan har flera byggnader med kulturhistoriskt värde.

Sockerstan har flera byggnader med kulturhistoriskt värde. Foto: google maps

Staffanstorp erbjuder mark i Sockerstan

Arbetet med detaljplanen är nu inne i slutskedet

STAFFANSTORP.

Detaljplanen för Staffanstorps nya stadsdel Sockerstan är inne i sitt slutskede. Därför efterlyser nu kommunen aktörer som vill vara med och utveckla den första etappen av området.

Av
Lena Karlsson

Sammanlagd 20 000 kvadratmeter byggklar mark finns. Enligt det antagna gestaltningsprogrammet ska det gamla Sockerbruksområdet omvandlas till en tät, levande och inbjudande blandstad.

Det innebär att det ska finnas en variation av boendeformer, kontor, service, butiker, kultur och rekreation.

Tre byggnader av kulturhistoriskt värde ska bevaras. Bland dem finns den 44 meter höga skorstenen i rött tegel vid fabriken.

Publicerad 20 October 2019 00:00