Jakriborg är en del av Hjärups historia.

Jakriborg är en del av Hjärups historia. Foto: adobe stock

Historisk rundvandring i Hjärups historia

Men föredraget hålls inte utomhus

HJÄRUP.

På tisdag den 12 november hålls en rundvandring i Hjärups historia. Men promenaden hålls inte utomhus utan är i form av ett föredrag inomhus.

Av
Lena Karlsson

Det är Hjärups byalag som arrangerar föredraget som hålls av Lars Fridh.

Från klockan 19 beskriver han i ord och bild vad som har inträffat i Hjärups historia.

Målsättningen är att alla, både infödda och nyinflyttade, ska få lära sig någon som de inte visste tidigare.

Platsen för rundvandringen är Hjärupslundskolan. Medlemmar I byalaget kommer in gratis.

Publicerad 04 November 2019 15:23