Eftersom det inte går att spåra var köttet kommer ifrån har det nu förstörts.

Eftersom det inte går att spåra var köttet kommer ifrån har det nu förstörts. Foto: adobe stock

Nästan ett ton olagligt kött belagtogs

Företag förbjuds sälja vidare köttet

STAFFANSTORP.

Ett företag i Staffanstorps kommun förbjuds att sälja vidare kött. Om det bryter mot förbudet måste det betala 100 000 kronor i vite.

Av
Lena Karlsson

Det var vid en inspektion i början av oktober som Livsmedelsverket upptäckte att stora mängder kött förvarades i lokalerna. Då det var nästan ett ton kött gjorde Livsmedelverket bedömningen att det inte var för privat bruk.

Att det fanns både kyl- och frysrum av industrityp som var i bruk bekräftade bilden. Anläggningen var varken godkänd som livsmedelsanläggning eller registrerad hos livsmedelskontrollmyndighet.

– Företag som hanterar råa animaliska livsmedel för leverans till andra företag ska godkännas som livsmedelsanläggning av Livsmedelsverket innan verksamheten påbörjas. Denna verksamhet bedöms vara förknippad med särskilt stora hälsorisker om det inte sker på ett kontrollerat sätt varför den måste förprövas, skriver Livsmedelsverket i sitt beslut.

Vid kontrollen kunde företagets företrädare dessutom inte visa handlingar som styrkte var de 435 kilona kyckling och 525 kilona nötfett kommer ifrån.

Eftersom risken för att livsmedlen skulle släppas ut på marknaden trots förbud är stor har Livsmedelsverket nu beslagtagit och förstört köttet.

Företaget har redan flera gånger tidigare i år förvarat kött i en anläggning som inte är godkänd eller registrerat. Det är anledningen till att det nu får både förbud och vite.

Om det skulle bryta mot förbudet och ändå sälja kött måste det betala 100 000 kronor i vite varje gång det sker.

Livsmedelverket bedömer det hela som så pass allvarligt att beslutet ska gälla även om det överklagas.

Publicerad 04 November 2019 00:00