Även Kammarrätten menar att kommunstyrelsen gjorde fel som inte tog upp frågan om införandet av ordningsvakter i kommunfullmäktige.

Även Kammarrätten menar att kommunstyrelsen gjorde fel som inte tog upp frågan om införandet av ordningsvakter i kommunfullmäktige. Foto: adobe stock

Kommunstyrelsen överskred sina befogenheter

Kommunens överklagan om vakter avslås

STAFFANSTORP.

Kommunfullmäktige skulle ha tagit beslutet om att satsa på ordningsvakter. Det framgår av en dom från kammarrätten.

Av
Lena Karlsson

När Staffanstorps kommun bestämde sig för att införa ordningsvakter 2017 var det kommunstyrelsen som tog beslutet. Detta trots att frågan borde ha tagits upp i kommunfullmäktige.

Förvaltningsrätten har tidigare gjort bedömningen att kommunstyrelsen överskridit sina befogenheter genom att inte ta upp frågan för beslut i kommunfullmäktige.

Kommunen överklagade Förvaltningsrättens beslut. Men nu gör alltså Kammarrätten samma bedömning och avslår kommunens överklagan.

– Även kammarrätten anser att det rör sig om ett ärende av principiell beskaffenhet och att beslutanderätten därför ligger hos kommunfullmäktige. Kommunstyrelsens beslut var alltså olagligt, säger kammarrättslagmannen Gertrud Forkman till SVT Skåne.

Ärendet prövades efter att en tidigare socialdemokratisk politiker överklagat kommunstyrelsens beslut.

Till SVT Skåne uppger kommunstyrelsens ordförande Christian Sonesson (M) att han inte lägger någon större vikt vid kammarrättens beslut.

– Det är redan åtgärdat. Vi fattar beslut i kommunfullmäktige i november i samband med budgetfullmäktige, vilket är vad domstolen anför. Så domen är betydelselös för vår del, säger han i en kommentar till SVT Skåne.

Publicerad 06 November 2019 00:00