Socialdemokraten Laila Olsen.

Socialdemokraten Laila Olsen. Foto: privat

Insänt: Förskolan behöver mer resurser

INSÄNT/STAFFANSTORP.

Redan 2017 så satsade Staffanstorps kommun 9,6 procent mindre på förskolan än medelkommunen i Sverige. Det motsvarar en totalbudget som är 18 miljoner mindre än vad medelkommunen i Sverige har för att klara motsvarande uppdrag.

Av
Lena Karlsson

2018 var det 8,1 procent mindre resurser till förskolan i Staffanstorp än i medelkommunen i Staffanstorp. Detta medför att barngrupperna i skola och förskola blir större.

Tilldelningen per barn i förskolan var: i budget år 2017 tilldelades resurser för 5,0 barn per vuxen, i budget år 2018 tilldelades resurser för 5,6 barn per vuxen, i budget år 2019 tilldelades resurser för 6,2 barn per vuxen. I budget år 2020 tilldelades resurser för 6,1 barn per vuxen

Detta samtidigt som den ersättning som förskolorna får i tilläggsbelopp för barn med särskilda behov sänktes med cirka 15 procent 2017 och framöver. Den extra miljon som förskolan fick 2020 är ett litet, litet steg på vägen men det räcker inte.

Vi socialdemokrater ville ge ytterligare medel så att en sänkning till 5,6 barn per personal i förskolan var möjlig 2020 för att sänka till 5,0 barn per personal 2021 och sedan fortsätta tilldelningen i takt med att nya förskolor byggs och det finns möjlighet att ytterligare sänka barnantalet i barngrupperna på respektive avdelning. Moderaterna och SD sade nej till detta.

Socialdemokraternas mål är att alla elever ska kunna gå ut skolan med godkända betyg och ha behörighet till gymnasieskolan. Då måste det också finnas tillräckligt med resurser både i förskola och skola och en bra arbetsmiljö (för både barn och vuxna) för att kunna bedriva en likvärdig verksamhet som följer skolplanen.

Ett steg på vägen som vi socialdemokrater förordar är att minska antalet barn i barngrupperna. En åtgärd som också Lärarförbundet och Kommunal driver för att förbättra arbetsmiljön och underlätta för inlärning. Under de kvalitetsdjupdykningar som nämndens arbetsutskott gjort på förskolor under både förra och denna mandatperioden har föräldrar och personal nästan undantagslöst tagit upp en minskning av barnantalet i barngrupperna som en prioriterad önskan för att förbättra verksamheten.

Men Staffanstorps kommun måste också snarast planera för att bygga fler förskolor så att det praktiskt kan gå att minska antalet barn i barngrupperna. Vi socialdemokrater har i Utbildningsnämnden förordat en snabbare utbyggnad av förskolor och skolor.

Om det inte görs så tvingas befintliga förskolor till tillfälliga lösningar med överinskrivningar i barngrupperna, omflyttningar av barn i befintliga barngrupper och att öppna upp tillfälliga avdelningar i tillfälliga lokaler. Så har skett de senaste åren och det gör att förskolor hela tiden får planera om sin verksamhet och inte kan fokusera fullt ut på grunduppdraget – att vara varje barns bästa förskola.

Vi socialdemokrater ser en koppling mellan sämre resultat i skolan och färre resurser i förskolan. Det är i förskoleåldern som ett barns självkänsla formas och de sociala samspelet tränas. Färre barn per vuxen i förskolan är ett förebyggande arbete som betalar sig på sikt. Dessutom ger det förutsättningar till en bra arbetsmiljö för både barn och vuxna i förskolan.

Om den socialdemokratiska budgeten hade gått igenom i kommunfullmäktige hade Utbildningsnämnden fått ytterligare 6-7 miljoner per år 2017-2019 och ytterligare drygt 8 miljoner år 2020 och då kunnat göra satsningar som gjort skillnad i verksamheterna. Samtidigt som våra förskolor hade fått samma förutsättningar att bedriva en god förskoleverksamhet som medelkommunen i Sverige.

Laila Olsen, gruppledare för socialdemokraterna i utbildningsnämnden

Publicerad 15 November 2019 00:00