Ester Lorensson, Jenny Jönsson, Olivia Jonsson-Elafiti, Embla Eklöv och Alvar Åkerholm deltar i projektet Rum för unga.

Ester Lorensson, Jenny Jönsson, Olivia Jonsson-Elafiti, Embla Eklöv och Alvar Åkerholm deltar i projektet Rum för unga. Foto: Lena Karlsson

Här skapas nya rum för unga

"De vill ha en plats att vara på"

STAFFANSTORP.

Just nu pågår ett projekt för unga på Staffanstorps bibliotek. Tanken är att se hur de ska kunna använda sig av biblioteket på bästa sätt.

Av
Lena Karlsson

Vid ett bord bredvid det nya sagorummet sitter Ester Lorensson, Olivia Jonsson-Elafiti, Embla Eklöv och Alvar Åkerholm från Mellanvångsskolan och pysslar. De är några av de unga i elva till tolvårsåldern som nappade på idén att delta i projektet Rum för unga.

– Jag är här för att jag älskar biblioteket och att läsa. Här kan jag vara med både vänner och vuxna, och även träffa andra som jag inte känner sedan tidigare, säger Ester Lorensson.

Det var tack vare henne som även Embla Eklöv deltar i gruppen.

– Det var Ester som frågade om jag ville följa med, och det har varit roligt.

Hon får medhåll av en av de andra deltagarna vid bordet.

– Jag tyckte att det lät spännande och ville testa. Vi pysslar och gör andra saker som har med böcker att göra, säger Alvar Åkerholm.

Även Olivia Jonsson-Elafiti tycker att det är kul att vara på biblioteket.

– Ja, jag gillar att läsa och och umgås med kompisar, säger hon

Det är det fjärde tillfället som ungdomsgruppen möts. Förra gånger satt de på en annan plats än nu.

– Tanken är att vi ska ta reda på var på vilka platser på biblioteket som passar bäst för målgruppen, det vill säga i det här fallet tweenies i åldrarna elva till tolv år, säger barnbibliotekarie Evelina Breslin som håller i projektet.

Detta görs på olika sätt. Första gången som ungdomsgruppen träffades fick de placera ut smileys på olika platser i rummet.

– Det var ett sätt att bekanta sig vid biblioteket. Under projektets gång kommer vi att testa olika platser för att se hur de funkar för just denna målgrupp.

Pyssel är väldigt populärt..

– Därför vill vi hitta en skapande verksamhetsmiljö.

En utmaning med biblioteket är att det ska finnas plats för olika målgrupper att vara där samtidigt.

– Vi måste ha ett relevant utbud för alla målgrupper, och alla måste kunna samsas om utrymmet, säger Evelina Breslin.

Delaktighetsprojektet Rum för unga riktar sig till unga från cirka tolv år pågår fram till årsskiftet 2021/22. Satsningen möjliggörs av 300 000 kronor i statligt bidrag genom Kulturrådet.

Hittills är det enbart tweenisar som deltar i projektet. Men tanken är att även involvera högstadieskolorna. Därför kommer det under de två första veckorna i december ställas ut förslagslådor där högstadieeleverna kan bidra med idéer.

– Tanken med lådorna är att samla in förslag på vad biblioteket kan erbjuda den målgruppen. Eftersom projektet löper hela nästa år kommer det förhoppningsvis att bli fler referensgrupper, säger Evelina Breslin.

Publicerad 26 November 2019 00:00