Läkaren skrev ut ett recept utan att först kontrollera när det senaste var utskrivet.

Läkaren skrev ut ett recept utan att först kontrollera när det senaste var utskrivet. Foto: adobe stock

Läkare skrev ut för mycket narkotiska läkemedel

Kritiseras av Inspektionen för vård och omsorg

STAFFANSTORP.

En läkare har anmälts till Ivo. Detta eftersom hen inte var tillräckligt noggrann vid utskrivning av narkotiska läkemedel till en patient.

Av
Lena Karlsson

Det var ett apotek som anmälde läkaren till Inspektionen för vård och omsorg, Ivo. Detta eftersom ett för stort antal av ett narkotiskt läkemedel hade förskrivits till patienten.

Ivo bedömer att läkaren inte var tillräckligt noggrann när han förnyade receptet. Läkaren har medgett att han förnyade receptet utan att kontrollera senast utfärdat recept.

”Patienten fick därmed tätare recept än vanligt vilket möjliggjorde ett större intag än avsett”, skriver Ivo i sitt beslut.

Men även om myndigheten anser att läkaren inte iakttagit den försiktighet som lagen kräver vid utskrivning av narkotiska läkemedel så har de inte hittat någon annan överförskrivning av läkaren. Därför menar myndigheten att det inte finns någon anledning att ytterligare granska läkarens yrkesutövning.

Publicerad 27 November 2019 00:00